Miljöpolicy

Vi på Wedelivery skall följa lagstiftning, regelverk, avtal, och andra krav som relaterar miljömässiga aspekter. Bortsett ifrån det, har vi ett eget ansvar att ständigt utveckla det interna miljöarbetet, i syfte att minimera negativ miljöpåverkan. Detta gör vi genom att

  • Tillhandahålla produkter som ger så lite påverkan på miljön som möjligt.
  • Ställa tydliga krav på våra leverantörer.
  • Utbilda personalen i miljöfrågor.
  • Vi har ett nära samarbete med Suez, som är ett av landets ledande företag inom återvinning och avfallshantering
  • Förhindra utsläpp av koldioxid, genom att köra miljövänliga transportfordon vid leveranser.