Kvalitetspolicy

För att tillgodose kundens förväntningar och krav, arbetar Wedelivery kontinuerligt för att förbättra kvalitén. Detta gör vi genom att

  • Ha serviceinriktad personal, som med sin kunskap ska kunna hjälpa kunden på bästa sätt att hitta den rätta produkten.
  • Ständig öka personalens produktkunskap, genom interna utbildningar.
  • Sätta kvalitetsmål, som ska mätas, och följas upp.
  • Aktiva servicebesök hos våra kunder, för att kunna fylla era behov, samt uppdatera om branschens utveckling.

Genom detta minskar vi antalet restorder, samt ökar leveranssäkerhet och kundnöjdhet.